Diskision ant vwazin: enn zom retrouv li sou respirasion artifisiel

Enn ka 'serious assault' inn raporte stasion lapolis Phoenix lindi le 24 zanvie 2022, apre ki enn abitan Saint-Paul inn admet dan inite bann swin intansif lopital Victoria, Candos.

Foto ilistrasion.

Agresion inn deroule lafin desam 2021 pandan enn diskision ant vwazin. Viktim, 54-an, ti bouskile ek inn sibir bann blesir lor latet.

Se koumansman zanvie 2022 ki viktim, soufran bann douler atros lor latet, inn transporte dan enn klinik prive, kot li'nn admet.

Par laswit, blese ti transfere lopital Victoria dan Candos, akoz leta so lasante inn degrade. Li'nn bizin sibir enn operasion.

Viktim aktielman sou respirasion artifisiel. Tandik prezime agreser, li'nn arete par Field Intelligence Office (FIO) ek remet lapolis Phoenix mardi le 25 zanvie 2022.

Li'nn relase lor parol sou kondision li disponib pou bann lezot seans interogatwar.

Read more...