Dram dan Roche Bois: enn zom retrouve pandi dan so lakaz

Enn dram inn prodir dan Roche Bois, zedi le 15 septam 2022. Enn plonbie, 33-z-an, inn donn li mem lamor par pandezon lor so balkon lor premie letaz so lakaz.

Lendy Carver.

Se bann pros ki'nn alert lapolis apre terib dekouvert. Bann polisie, mande sir plas pou enn premie konsta, inn retrouv trantener deza mor.

Dapre bann premie eleman lapolis, viktim ti sispandi dan vid avek enn lakord otour likou ek lot ekstremite ti akrose ar enn striktir lor plafon.

Inn bizin intervansion bann saper-ponpie pou anlev lekor. Enn otopsi pratike par Dr Prem Chamane, Police Medical Officer, inn atribie dese laswit enn asfiksi koze par pandezon.

Lanket polisier pe kontinie.

Dese Misie Jean Didier Lendy Carver

Nou prie pou anons dese Misie Jean Didier Lendy Carver, 33-z-an, osi koni kouma Lendy.

Konvwa mortier inn sorti depi so lakaz nimero 136 dan larout Desbouchers, Roche Bois le 16/09/2022 pou al legliz Notre Dame de LÁssomption, Roche Bois ek depi laba finn al simitier Pamplemousses.

Read more...