Dram familial: enn nourison 19 zour mor asfiksie

Enn ti bebe 19 zour inn desede mardi gramatin le 10 me 2022 apre ki li'nn bwar dile. Dram inn prodir lakaz bann granparan nourison dan Grande Retraite.

Foto ilistrasion.

An efe, bann paran, 23 ek 18-an respektivman, ki abit Mont-Ida ti al lakaz so boparan. Ver 3-z-er-45 dimatin, papa-la inn leve pou al get ti bebe. Sann-la inn konstate ki so tipti garson, 19 zour, ti inert ek imobil lor lili.

Dapre li, ti bebe ti ena bann kayo disan pre ar so nene. Li'nn imediatman alert so madam, personel SAMU, ek Dr Patpur ki'nn malerezman konstat dese ti bebe-la.

So lekor inn transporte lopital Dr A. G. Jeetoo dan Port-Louis kot enn otopsi inn pratike par dokter lezist lapolis, Dr Maxwell Monvoisin. Sann-la inn atribie dese bebe laswit enn asfiksi koze par 'Aspiration of milk'.

Dapre bann paran, bebe pa ti pe soufer okenn maladi. Bann finerai ti bebe inn fer mardi. Pou rapel, se enn deziem dram ki frap lafami. Zom 23-z-an ti perdi so konkibinn Mahima Noami Ganga le 17 mars 2022 dan bann sirkonstans trazik.

Read more...