Ebène: enn motosiklist fer enn chute dan enn ravin

Inn ariv enn aksidan spektakiler dan Ebène, Rose-Hill, azordi, mardi le 23 fevrie 2021, ver 12-z-er-15. Enn motosiklet inn terminn so kours kont parape enn pon ek motosiklist-la inn prozekte dan fon enn ravin.

Motosiklist-la inn ateri dan ennr avin apre kolizion-la.

Erezman, viktim-la inn ateri lor bann bwison apre enn chute plis ki 20 met. Enn motor lapolis ki ti dan paraz inn desann dan ravin-la pou port li sekour.

Motosiklet viktim-la.

Blese, viktim-la inn transporte lopital par SAMU pou bann swin. Bann sirkonstans aksidan-la ankor inkoni ziska ler. Lapolis Rose-Hill inn ouver enn lanket.