Enn fam atake Grand-Baie: "nou finn depans tou kas dan met nisa"

Bann bon zafer touzour ena enn lafin. Apre ki zot inn dilapid zot bitin, swa enn demi milion roupi, pandan peryod bann fet, sink sispe retrouv zot deryer bann baro. Zot inn arete par bann zom inspekter Thakoor depi Criminal Investigation Division (CID) Grand-Baie, le 8 zanvie 2022.

Bann sispe arete par lapolis.

Servo prezime inn arete yer, lindi le 10 zanvie 2022, pandan enn operasion mene par bann serzan Doorbeehun ek Bankar, bann konstab Adhin, Baneeah, Potiah, Ramduny, Allat, Ramchurn (FIO) ek konstab Aliphon afekte stasion lapolis Grand-Baie.

Bann sispe, Vikash Chris Dookee, Patrice Joel Toulouse alias Vomito, Jean Jordan Mootoo, Waren Long ek Jason Evans Larose, servo prezime, akize pou atak enn anplwaye enn biro esanz dan Grand-Baie, le 31 desam 2021.

Sann-la, ki ti an konpayi enn manb sekirite, inn sirpri par trwa individi arme ar sab kan li'nn desann depi enn loto. Enn parmi, li dir, inn aras so sak ki ti kontenir Rs 500 000 avan sove avek so bann akolit.

Prese ar bann kesion par bann anketer, bann sispe inn aksepte zot deli. Ek ki zot inn fer avek zot bitin? "Nou finn depans tou dan met nisa..."

Me zot lwin pou sorti depi sa zafer-la. Bann sispe egalman akize pou kanbriol enn mareser dan Grand-Baie. Zot inn anport enn som Rs 25 000. Lanket sipervize par SP Musafeer ek inspekter Thakoor.

Read more...