Enn kolezienn 14-z-an retrouve pandi: enn klip pornografik a lorizinn

So ser 14-z-an pandi dan koulwar lakaz familial. Se orib dekouvert enn abitant lest inn fer kan li'nn rantre depi travai, mardi le 11 zanvie 2022, ver 14-z-er. Kolezienn-la ti komet ireparab avek led enn 'horni'.

Foto ilistrasion.

Orifie, gran ser-la inn al rod led kot bann vwazin. Apre ki zot inn koup 'horni' otour likou adolesant-la, zot inn esei reanim li. Me ti deza tro tar.

Mande, bann polisie finn al sir plas dram-la. Lekor zen tifi-la inn answit transporte lamorg lopital Dr A. G. Jeetoo dan Port-Louis.

Pandan sa letan-la, gran ser-la inn interoze par lapolis. Li'nn konfie ar bann anketer ki so ser inn santi li imilie par rapor enn klip pornografik.

Enn otopsi pratike par Dr Sunassee, Police Medical Officer, inn atribie dese-la laswit enn asfiksi koze par pandezon.

Read more...