Enn kolezyen gagn bate pre kot twalet

Dan enn depozision kinn fer stasion lapolis Pope Hennessy, vandredi le 6 novam 2020, an prezans so mama, enn etidian 14 an ki frekant enn kolez leta dan Port Louis dir linn viktim enn agresion.

Dapre viktim la, vandredi ver 1:30 PM, li ti pre kot twalet lor premie letaz so kolez kan 5 garson ki dan grad 11 inn trap li par so ledo ek inn pins li lor so likou, apre zot inn sove.

Viktim la inn blese ek inn gagn bann swin dan lopital Dr A. G. Jeetoo. Lapolis inn ouver enn lanket.