Enn santenn pie gandia sezi dan Rodrigues, de fam arete

Bann plantasion gandia pe kontinie dan Rodrigues. Lekip lokal Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) inn met lamin lor 112 pie gandia pou enn valer marsan estime Rs 336 000.

Foto ilistrasion.

Read more...

Sa sezi-la remonte lindi le 13 septam 2021 dan enn zonn forestie dan Roche-Bon-Dieu. Mem zour, 11 pie gandia ti dekouver kot enn fam 37-an dan Pointe-L'Herbe. Li'nn arete pou kiltir gandia ek osi pou posesion 8,52 gram sa mem ladrog-la, 85 semans ek Rs 9 550 soupsone inn gagne par bann aktivite ilisit.

Enn parmi so bann pros, 35-an, inn osi interpele dan mem vilaz pou posesion trwa sigaret gandia. Dan Montagne-Bois-Noir, enn mason oriziner Petit-Brulé ek ki ena 40-an, ti apreande pou kiltir sink pie gandia. Nef lezot pie ti dekouver dan Montagne-Goyaves, me kiltivater-la pa'nn idantifie.