Enn tifi 17-an arsele lor WhatsApp: "zis to fami pa pou trouv to lekor"

Enn etidiant 17-an, rezidan dan Sainte-Croix, finn al lapolis Abercombrie ar so mama samdi le 7 me 2022 pou konsign enn depozision. Li'nn indike li'nn arsele par enn zom lor WhatsApp plizir fwa lor so telefonn portab li servi depi 5-an.

Foto ilistrasion.

Tou inn koumanse le 4 mars 2022. Dan enn premie tan, li'nn dir bann anketer, akoz ti enn nimero inkoni, li pa'nn reponn. Me le 6 me 2022, kan li'nn desid pou pran lapel, enn lavwa zom lot kote difil inn deklare: "Alo, ena enn problem ar twa."

Zen tifi inn alors reponn: "Mo pa konn ou mwa ki problem mo'nn gagne ar ou", apre li'nn dekonekte so telefonn imediatman.

Plitar, dan mem lazourne, zom-la inn re telefonn li pou dir li: "Inn ariv enn problem mo gayn to foto mo kone kot to reste, mo pou poste sa lor Facebook." Li'nn osi dir lor enn ton menasan: "Zis to fami pa pou trouv to lekor, kan mo pou trouv twa."

Par laswit, li'nn resevwar bann foto bann zarm ek enn foto ki paret so interlokiter sa. Kan li'nn montre bann foto enn pros, li'nn aprann ki se enn zom ki viv dan bann zalantour Trou-d'Eau-Douce. Viktim inn fourni tou bann informasion neseser lapolis ki'nn ouver enn lanket pou 'breach of ICTA'.

Read more...