Enn zen zom 25-an viol enn kabri: "mo kontan bann kabri plis ki fam"

Bann fe inn deroule dan lanwit mardi le 10 ziska merkredi le 11 me 2022 dan Chaintreaux, Seine-et-Marne, La France.

Foto ilistrasion.

Enn zen zom 25-an inn introdir li mem dan enn lekiri kabri ek inn koumans mastirbe. Li'nn answit apros li ar enn kabri ki'nn pas lalang lor so penis.

Intri-la inn alors pran sa kouma enn konsantman. Li'nn answit viol kabri-la pandan enn 30 minit.

Zom-la, selibater ki viv kot so mama, inn anbark zanimo-la dan so loto pou propoz li ar so enn kamarad, ki'nn refize. Li'nn answit abandonn kabri-la dan enn bwa dan Souppes-sur-Loing.

So proprieter inn rekiper li ek inn fer li askilte par enn veteriner ki'nn konstat bann lezion zenital. Gras ar videosirveyans, sispe inn idantifie apre interpele par lapolis.

Plase dan detansion, li'nn avoue bann fe. "Mo prefer bann kabri plis ki fam," zen zom inn konfese. Li pou konparet divan lazistis pou vol ek sevis grav ek akt kriel anver enn zanimo domestik, aprivwaze ou kaptif.

Read more...