Enn zen zom admet ICU: kondiktris-la dir li ti pe roul 40km/h

Li ti pe roul 40 km/h. Se samem enn abitant Laventure inn soutenir apre enn aksidan larout inplikan so veyikil ek enn pieton. Aksidan-la inn prodir lor larout rwayal Centre-de-Flacq, zedi aswar le 18 fevrie 2021.

Foto ilistrasion.

Pieton-la, enn abitan Saint-Rémy, 22-z-an, inn admet dan inite swin intansif lopital Dr Bruno Cheong, dan Flacq. So leta lasante zize preokipan.

Dan enn depozision ki'nn fer lapolis Flacq, kondiktris-la eksplike ki li ti lor volan so loto, longer larout rwayal Centre-de-Flacq, kan li'nn tann enn tapaz lor flan so loto. Li'nn borde pou gete ki'nn arive, kondiktris-la, 49-an, inn retrouv enn pieton lor koltar.

Madam-la inn kondir zen zom-la lopital. Lalkoltest pratike lor li inn revel negatif. Lapolis pe kontinie zot lanket dan sa zafer-la.