Eskrokri alege: biento 1-an enn madam pe atann so laport aliminium

Enn abitant Albion inn fer enn plint pou eskrokri mardi le 11 zanvie 2022. Li soulinie ki koumansman lane 2021, enn zom ti propoz li so bann servis pou fabrikasion bann laport an aliminium.

Foto ilistrasion.

Sann-la ti montre fam-la enn brosir avek bann travai ki li'nn realize. Interese, madam-la inn les li tante ek ti indik zouvrie-la li bizin sanz so bann laport ek lafenet.

An fevrie 2021, sann-la inn vinn pran bann mezir pou sink laport ek de lafenet. Kou total remonte Rs 40 000. Madam-la ti remet li som Rs 38 000, me sann-la ti pran larzan ek vwala biento 1-an ki narien pa'nn antrepran.

Disparet dan lanatir, zouvrie-la aktivman reserse par lapolis.

Read more...