Flacq: enn aksidan fer enn mor ek enn blese grav

Larout inn fer enn nouvo viktim samdi gramatin boner le 29 zanvie 2022 dan Flacq. Enn motosiklist, 37-an, inn rann lam laswit enn kolizion avek enn fourgonet. So pasaze an kroup, 28-an, inn sibir bann grav blesir. Zen zom inn transporte lopital Dr Bruno Cheong dan Flacq kot li'nn admet pou bann swin.

Foto ilistrasion.

Dapre bann premie eleman informasion, de viktim, abitan Quatre-Cocos, ti pe roul an direksion Isidore kan pilot motosiklet inn sibitman sanz vwa ek tap anplin avek fourgonet, ki ti pe vinn depi direksion invers.

Enn lalkol test pratike lor sofer fourgonet inn revel negatif. Sann-la inn, toutfwa, kondir stasion lapolis pou so interogatwar. Lapolis Flacq inn inisie enn lanket pou konn bann koz ekzak kolizion fatal.

Read more...