Flacq: enn fam 21-an admet lopital apre enn tantativ swisid

Enn zen fam, 21-an, inn admet lopital Dr Bruno Cheong, Flacq, apre ki li'nn fer enn tantativ swisid par pandezon. Se tonton viktim-la, ki ti prezan moman li ti pe rod komet ireparab, ki'nn intervenir dan ler pou anpes li.

Foto ilistrasion.

Read more...

Zen fam-la ti akros enn sintir ar enn klou fiks lor mirai so lasam, mardi le 7 septam 2021, ver 18-er. Li'nn kondir an irzans lopital kot inn donn li bann swin neseser.

Dapre bann manb personel swayan, so leta lasante zize stab. Lapolis Flacq inn ouver enn lanket pou konn bann rezon ekzak deryer sa akt-la.