Flacq: li kokin sokola dan enn ipermarse ek retourne landimin

Vwala enn voler pa bien fite. Enn zom inn trouve pe diriz li lor vites ver sorti ipermarse Winner's, dan La Source, Flacq, mardi le 25 zanvie 2022, ver 15-z-er-30.

Foto ilistrasion.

So konportman inn evei bann soupson enn vizil. Pou fer so leker kontan, sann-la inn al verifie bann zimaz bann kamera CCTV. Se la ki li'nn konstate klian ti disimil enn bwat sokola dan enn parmi so bann pos.

Landimin, dan pa'nn atann, zen zom inn ankor enn fwa fer so aparision dan ipermarse. Li pa ti kone bann manb lekip sekirite pe atann li. Bann-la inn imediatman alert lapolis.

Sispe, enn abitan Sébastopol ek 24-an, inn arete ek transporte stasion lapolis Flacq. Apre ki li'nn pas enn lanwit deryer bann baro, li'nn tradir divan lakour Flacq, zedi le 27 zanvie 2022.

Read more...