Flic-en-Flac: so kouzin propoz li enn lift pou viol li dan karokann

Si enn etidiant ti pou konn bann veritab intansion so kouzin, zamin li ti pou aksepte li ramenn li kot li. Zen fam, 20-an, alege li'nn abize seksielman par so kouzin dan enn karokann pre ar Domaine Anna dan Flic-en-Flac, mardi aswar le 25 zanvie 2022. Li'nn raport ka-la lapolis merkredi le 26 zanvie 2022.

Foto ilistrasion.

Dan so depozision ar lapolis, li rakonte lavei ver 19-er-45, li ti al dan enn snak ki pa lwin ar so lakaz. Pandan li ti pe marse, enn loto inn aret lor so oter. So kouzin ti lor volan ek inn propoz pou kondir li ziska enn laboutik ek ramenn li kot li par laswit.

Etidiant inn pran plas abor veyikil. Me olie al laboutik, li dir, so kouzin inn sanz itinerer pou al dan enn landrwa izole lwin ar bann abitasion. Li'nn koup moter ek veroui tou bann portier. "Mo kontan twa," li'nn dir li.

Zom inn rod gayn bann relasion seksiel ar li me li'nn debat. So kouzin, ankoler, inn kit plas-la pou diriz li dan enn karokann sann fwa-la, ki trouv pa lwin ar Domaine Anna.

Se lamem, li kontinie eksplike, so kouzin inn montre li bien agresif anver li. Apre, li'nn dezabiy li avan agres li seksielman. Se ver 3-z-er dimatin, etidiant rakonte, so kouzin inn ramenn li kot li.

Li'nn rakont so mezavantir ar so mama ek finn al stasion lapolis lokalite pou loz enn plint.

Read more...