Floréal: enn zen fam alege li'nn agrese par enn polisie dan so lakaz

Enn fam 27-an alege li'nn agrese par enn polisier, dimans le 29 aout 2021. Zen fam-la rakonte li ti so lakaz dan Floréal an konpayi konstab-la, kan enn diskision inn eklate ant tou le de.

Foto ilistrasion.

Polisie-la afekte dan enn stasion lapolis dan lesid Moris ek inn donn li enn kalot avan donn li enn koutpwin lor so fron.

Viktim-la finn al lopital Victoria dan Candos pou resevwar bann swin. Li'nn fer enn depozision stasion lapolis Floréal kont polisie-la. Enn lanket inn ouver.