Goodlands: dekouvert makab dan enn lakaz

Orib dekouvert dan enn lakaz dan Petit Village, Goodlands, vandredi le 16 septam 2022. Kadav an dekonpozision avanse Asranah Jaka Appiah, 59-an, inn retrouve dan so salon.

Foto ilistrasion.

Dapre bann premie informasion, se so frer, ki ti al sir plas sa zour-la pou pran so bann nouvel, ki'nn fer terib dekouvert kan li'nn ouver laport so lakaz. Li'nn alert lapolis lokalite deswit.

Informe, serzan Noyan ek so bann zom finn imediatman al sir plas pou enn konsta. Zot inn retrouv kadav an dekonpozision viktim ek inn par laswit, transport li lamorg lopital pou enn otopsi.

Me, dapre lapolis, enn otopsi pratike par Dr Prem Chamane pa'nn kapav etablir koz dese Asranah Appiah.

Dapre bann informasion, kinkazener, separe ar so fam, ti pe viv tousel. So madam aktielman dan Italie.

Read more...