Goodlands: li soulev zip enn kolezienn 18-an an piblik

Enn kolezienn 18-an inn port plint kont enn motosiklist pou atousman seksiel stasion lapolis Goodlands, vandredi le 6 me 2022.

Foto ilistrasion.

Bann fe inn prodir apre sorti lekol, ver 14-z-er-45. Viktim ti pe marse longer larout Telegu Temple, dan Goodlands, kan enn zom ki ti pe sirkile lor enn motosiklet rouz inn aret lor so nivo ek inn soulev zip iniform kolezienn avan sove.

Senn-la inn deroule alors ki kolezienn ti antoure par bann manb piblik. Malgre le fe li'nn santi li imilie, li'nn pran so kouraz ek inn kontinie so simin, sof ki motosiklist ti deryer li. Li'nn soulev zip viktim ankor enn fwa ek inn atrap so bann fes, avan sove.

Viktim, efreye, inn tourn li ver lapolis Goodlands pou raport zafer-la. Fas ar bann anketer, li'nn konfie li'nn santi li rabese ek imilie. Dan so depozision, li'nn indike li pa'nn resi retenir bann nimero plak imatrikilasion veyikil-la. Sel eleman indis ki li'nn resi fourni se motosiklet-la ti kouler rouz.

Apre ki finn anrezistre so plint pou atousman seksiel, lapolis inn ouver enn lanket. Bann zimaz bann kamera Safe City pe aktielman analize pou retras oter deli.

Read more...