Grand-Baie: enn zen zom 23-z-an met pandi dan so lasam

Terib dekouvert pou enn papa dan Grand-Baie, vandredi le 4 zwin 2021. So garson inn komet ireparab dan so lasam ek ti ena enn lakord otour so likou. Sa orib zimaz-la pou touzour res grave dan memwar sa papa-la.

Irwin Hossenny ti ena 23-z-an.

Sa dram-la inn prodir zedi dan lakaz familial dan Grand-Baie. Zen zom-la ti atas lot ekstremite lakord-la a enn krose ki trouv lor plafon so lasam.

Apre sa dekouvert-la, papa-la inn alert lafami ek bann polisie,ki finn ariv sir plas. Zot inn konstate ki zen zom 23-z-an-la ti deza rann lam.

Lekor viktim-la inn transporte lamorg lopital Dr A. G. Jeetoo. Enn otopsi pratike par Dr Prem Chamane, medsin lezist lapolis, inn atribie dese-la a enn asfiksi koze par pandezon.

Read more...

Dese misie Marius Irwin Hossenny

Nou prie pou anons dese misie Marius Irwin Hossenny, 23-z-an, osi koni kouma Irwin.

Konvwa mortier inn sorti depi kot so papa misie Marino Hossenny depi Tamarinier Lane, Grand-Baie le 05/06/2021ver 10-z-er pou al Legliz Saint Ange Gardien dan Grand-Baie ek depi laba finn al simitier Grand-Gaube.