Grand Casino du Domaine: enn klian refiz pei taks 10%

Senn inabitiel dan Grand Casino du Domaine merkredi aswar le 26 zanvie 2022. Enn klian amerikin, mekontan pou pei taks 10% lor bann gin apre so lasans inn porte dan zoue, inn koumans mont lavwa. Dapre bann anplwaye, li ti pe kategorikman refiz soumet ekzizans direksion.

Foto ilistrasion.

Inn bizin intervansion lapolis ek bann kad State Investment Corporation pou fer li tann rezon. Li'nn fini par konpran apre boukou eksplikasion.

Taks 10% lor bann gin plis ki Rs 100 000 inn introdwir par Gambling Regulatory Authority an 2019.

Dan pratik, tou zouer Morisien ou etranze ki tous plis ki Rs 100 000 lor bann zoue bizin inperativman debours 10% lor so bann gin.

Som pou inzekte dan bann lakes Mauritius Revenue Authority.

Read more...