Grand-Gaube: enn zom 38-an mor nwaye

Louis Joel Pascal Victoire, 38-an, ti al fer enn parti lapes avek enn kamarad dan Grand-Gaube yer, zedi le 18 fevrie 2021. Me enn fwa dan dilo, li'nn retrouv li an difikilte a enn moman.

Foto ilistrasion.

Se bann gard-kot Grand-Gaube ki'nn tir li andeor dilo. Li'nn transporte lopital deswit kot bann dokter inn malerezman konstat so dese.

Lotopsi pratike lor kadav viktim-la inn konklir li'nn mor swit a enn oedem pilmoner aigu.

Dese misie Louis Joel Pascal Victoire

Nou prie anons dese misie Louis Joel Pascal Victoire, 38-an, osi koni kouma Pascal Labou.

Konvwa mortier inn sorti depi kot so mama madam Marie Gopal depi Saint Joseph, Grand-Gaube le 19/02/2021 ver 11-z-er pou al legliz Saint Joseph, Grand-Gaube ek depi laba al ziska simitier Grand-Gaube.