GRSE: vol 400 met kab dan lekol primer

Met dekol, 50-an, etablisman primer Grande-Rivière-Sud-Est (GRSE) inn sinial lapolis lor enn vol 400 met kab koneksion internet.

Foto ilistrasion.

Deli inn komet pandan wikenn, alors ki plas-la sirveye par enn gardien pran 15-z-er ziska 7-er-30 dimatin. Bann kamera sirveyans lekol andeor servis.

Met dekol-la pa konn montan prezidis. Bann obze kokin propriete leta. Lapolis inn ouver enn lanket pou rod bann sispe.

Read more...