Hit and Run: enn polisie reserse

Enn polisie reserse par so bann koleg stasion lapolis Camp-Levieux. Samdi gramatin boner, sa sofer kamion-la, ki ti pe transport betai ver enn park La Chaumière Road, Camp-Levieux, inn arete pou debark bann zanimo-la.

Foto ilistrasion.

Li'nn anklas mars aryer kan enn honda Vezel, ki ti pe diriz li ver Saint-Martin, inn tap ar parsok avan kamion-la. Loto-la inn kontinie so larout pou arete plizir met pli lwin.

Sofer-la inn sorti depi so loto ek inn dimande: "ki pou fer?" Sofer kamion-la inn koumsa mem apros ar li pou koz avek li, me li'nn rant dan so loto ek inn kit plas-la.

Sofer pwa lour-la finn al stasion lapolis Camp-Levieux pou port plint. Li'nn donn bann polisie nimero imatrikilasion loto Honda-la. Dapre informasion, loto-la pou enn abitan lokalite. Li'nn informe lor sa deli hit-and-run-la.

Madam-la inn eksplik bann polisie ki so mari, enn polisie, ki ti lor volan moman bann fe. Polisie-la ti bizin al stasion lapolis pou eksplik li samdi, me li pa'nn pwinte.

Tandi sofer kamion-la, li'nn soumet a enn alkoltest ki'nn revel negatif. Tou le de veyikil inn kondir stasion lapolis pou ekzamine.