Irzan: 3 abitan New-Grove teste pozitif pou Covid-19

Trwa nouvo ka pozitif pou Covid-19 inn anrezistre azordi aswar, lindi le 3 me 2021. Se trwa abitan New-Grove. Se samem enn kominike minister lasante ki'nn emet aswar inn fer resortir.

Foto ilistrasion.

Premie ka-la ti detekte swit a enn prelevman efektie dan Covid-19 Testing Centre dan lopital Jawaharlal Nehru dan Rose-Belle. Lot de ka-la se bann kontak pasian inisial.

Swit a sa bann developman-la, lekip Contact Tracing pou efektie enn lekzersis depistaz dan rezion konserne dimin, mardi le 4 me 2021.