Kadav dekouver dan Mare-d'Albert: MCIT interes zot avek bann sit travai Umyad Ebrahim

Major Crime Investigation Team (MCIT) pe esei etabli lalist bann diferan sit lor lekel Umyad Ayryaz Ebrahim, 37-an, ti travai pandan sa bann dernie lane-la. Apre dekouvert bann kadav Zahira Ramputh ek Hema Connjoobeeharry, tou le de 40-an, dan enn verze leksi dan Mare-d'Albert, MCIT pe esei determine si sispe-la inn fer lezot viktim.

Umyad Ayryaz Ebrahim.

Ziska ler dan bann investigasion, Umyad Ayryaz Ebrahim inn koz lor sa de kadav-la avek bann zom ASP Vikash Seebaruth, patron MCIT. Me bann anketer interes zot a bann sit lor lekel sispe-la inn travai. Enn lafoui dan sa bann landrwa-la kapav permet bann ofisie met lamin lor bann lezot eleman prev.

Bann naketer MCIT bizin, dan bann zour ki pe vini, efektie plizir desant lor bann plas zize sispe, sirtou apre dekouvert enn telefonn portab, pandan semenn dernie, dan enn larivier pon Cavendish, dan Ville-Noire, Mahébourg.

MCIT inn osi etabli ki Umyad Ayryaz Ebrahim inn travai lor plizir santie, dan plizir plantasion legim ek dan bann verze. Li ti solisite pou bann travai gardien ek sirveyans. Li ti osi pran travai dan enn poulaye.

Read more...

Koumansman semenn prosenn, Umyad Ayryaz Ebrahim pou odisione ankor enn fwa dan biro MCIT. Apre ki zot inn gayn so bann ave pou mert Zahira Ramputh, li ti kondir lapolis ziska depoui Hema Coonjoobeeharry, enn abitant Bambous. Sa fam-la ti siniale dispari an zanvie 2021. Sispe-la ti fer konpran ki lekor Hema Coonjoobeeharry ti antere par lwin plas kot Zahira Ramputh ti retrouve.

Nivo MCIT, priorite se elisid bann sirkonstans lamor Hema Connjoobeeharry, ki'nn etoufe, kouma Umyad inn eksplike dan so bann ave.

MCIT inn idantifie enn terin agrikol dan rezion Mare-d'Albert. Dapre bann ranseignman, sispe-la ti pas enn bon bout letan laba. Li ti anplwaye kouma gardien. So lalist kamarad lor Facebook finn osi ekzamine.