Kadav devore Plaine-Magnien: for probab bann lisien pou utanazie

Bann zimaz inn fer popilasion soke. Bann lezo enn oktazener, abitan Plaine-Magnien, ti retrouve dan so lakaz, apre ki so vwazin inn alert bann otorite.

Bann lezo proprieter dekouver dan so lakaz ki ti anferme.

Tez pli probab, dapre bann sours pros ar lanket, se ki bann lisien, retrouve sir plas, inn deor kadav zot met.

Pou ler, nou aprann ki enn desizion pou pran par Veterinary Services Division minister agro-indistri, konsernan sor ki de lisien-la rezerve.

Dapre dokter lezist, Dr Sudesh Kumar Gungadin, bann zanimo inn azir par instik natirel akoz zot ti anferme dan lakaz ek zot ti fin, tou sinpleman. Proprieter-la inn rann lam ek pa ti ena personn pou nouri zot.

Read more...