Kan Covid-19 bouskil bann lanket

Nouvo koronaviris pa san konsekans pou plizir lanket an kour. Sertin inn pran retar an rezon bann ka kontaminasion dan bann lekip brigad anti-drog, lapolis kriminel ek lafors regilie.

Foto ilistrasion.

Read more...

Anplis, parfwa arive ki bann personn sipoze interoze an oto-izolman. Central Criminal Investigation Department inn pas ladan pou lanket lor 'loan' 30 milion dolar amerikin, swa 1,2 miliar, konsanti pou firm Renish Petrochem dirize par zom dafer indien, Hiteshkumar Chinubhai Mehta.