Kidnap dan Caroline: enn zanfan 10-z-an porte mankan depi le 31 aout

Dan enn deklarasion dan Top FM, papa-la rakonte ki li ti an konpayi so garson ek zot ti pe diriz zot dan rezion Caroline dan lest pei kan zot inn malmene par kat individi. Dapre li, enn parmi bann malfra inn anlev so garson ki an Grade 9 avan sove.

Foto ilistrasion.

Sa profeser-la, ki ena anviron 40-an, afirme li finn al stasion lapolis Bel Air mem zour an konpayi so avoka.

Toutfwa, li deplor inaksion lapolis dan zafer-la.

Nou finn esei kontakte servis lapres lapolis, me pa'nn gayn okenn repons.

Audio:

Read more...