Kolizion dan Sainte-Croix: polisie Basset admet lopital

Enn loto ek enn moto inn rant an kolizion lari Emile Basset, Sainte-Croix merkredi le 26 zanvie 2022 ver 16-z-er-45. Konstab Cedric Basset, ki ti pe pilot motosiklet, so lamin inn fraktire ek blese lor figir pandan so chute.

Foto ilistrasion.

Li ti transporte lopital Dr A. G. Jeetoo dan Port-Louis, kot inn donn li bann swin neseser. Bann dokter inn prefer gard li sou obzervasion pandan enn lanwit.

Sofer loto, 28-an, enn abitan Vallée-Pitot, inn soumet a enn lalkol test ki'nn revel negatif. Idem pou konstab Basset. So leta lasante zize stab dapre bann man personel swayan.

Lapolis Sainte-Croix inn ouver enn lanket pou determinn sirkonstans ekzak kolizion.

Read more...