Konparision divan BRC: Racquel Jolicoeur reponn kat akizasion provizwar

Jean Raquel Jolicoeur inn tradir divan Bail and Remand Court mardi. Zen zom 26-z-an fer fas kat sarz provizwar. Inn notaman repros li pou menas deklans enn akt terorism depi seksion 3 ek 32 sou Prevention Terrorism Act, posesion bann zarm pou met lavi so prosin an danze ek pou trafik ladrog ek posesion bann eksplozif.

Racquel Jolicoeur divan BRC mardi.

Se sou eskort polisier ki sispe inn al lakour. Plizir eleman lafors polisier, ladan SSU, ti solisite pou ki so konparision deroul san insidan. Par laswit, mener group mizikal Armada666 inn rekondir dan selil polisier.

Bann ofisie Major Crime Investigation Team (MCIT) pou kontinie zot interogatwar merkredi dan prezans so avoka, Me Sanjeev Teeluckdharry, apre enn nouvo konparision dan lakour.

Pandan so arestasion lindi le 2 me, Jean Raquel Jolicoeur ti avoue ki li kont fer eksploz dinamit lor kazern santral ek parlman.

Bann propo inn pran bien serye par bann otorite, sirtou ki sipe, koni lor TikTok ek lor bann rezo sosio, ti dan kolimater brigad antidrog. Inn sirpri li lindi dan so lakaz par bann eleman National Crime Intelligence Unit depi Northern Division, epole par bann komando gard-kot nasional (Marcos). Kat lakaz ti perkizisione enn deryer lot, dan Cité Roma ki trouv dan Riche-Terre, dan Karo Kalyptis, Petite-Rivière ek Parc Coson dan Roche-Bois.

Sispe-la ti esei sove, me li'nn resi metrize. Li ti ena enn sak spor dan so posesion. Pandan operasion-la,bann ofisie inn dekouver bann eksplozif, enn revolver, bann bal kalib 22 milimet ek eroinn valer Rs 7 milion, ek bann lezot zafer kot li.

Read more...