Lakour siprem: enn test ADN konfirm paternite papa-la

Joanna (prenon modifie) inn gayn 'gain de cause' divan lakour siprem. Prakash (prenon modifie) inn deklare papa so tifi 8-an. Se desizion ziz Rita Teeluck, le 18 fevrie 2021. Li'nn ariv sa konklizion-la apre enn test ADN Forensic Scientific Laboratory lor zanfan ek Prakash.

Foto ilistrasion.

Koumsa mem, ziz Rita Teeluck inn ordone ki fer bann sanzman lor lakt de nesans zanfan-la. Li pou port non so papa. Par ayer, li finn osi ordone ki non-la, profesion ek ladres papa-la mansione dan lakt de nesans.

Sa desizion ziz-la intervenir apre ki Joanna inn fer enn dimann pou deklare ki Prakash papa so tifi 8-an. Tousala an verti lartik 340 Kod sivil.

Joanna inn rakonte, dan so reket, ki zanfan-la inn konsevwar apre ki Prakash ek li ti koumans enn relasion amoure. Ek osi ki Prakash ti promet pou marye ar li, saki li pa'nn fer.

Tandi Prakash, li'nn admet li'nn antretenir enn relasion avek plinyant-la (Joanna). Me, li nie ki zanfan-la pou li. Li'nn deklare li'nn aret tou relasion avek plinyant-la apre ki fam-la inn al abit dan enn lot landrwa. Li'nn osi avoue ki par laswit, li'nn fianse avek enn lot fam.

Read more...

Dan kad sa zafer-la, le 30 oktob 2018, lakour ti emet enn lord pou ki enn test ADNfer pou determinn paternite zanfan-la. Se an verti lartik 8 DNA Identification Act. Koumsa mem, bann esantiyon inn preleve lor zanfan-la ek defander Prakash pou ki enn test ADN fer dan Forensic Science Laboratory (FSL). Enn rapor date le 24 juin 2019 inn konfirme ki defander-la papa zanfan-la.

Defander-la finn alors pa reziste reket plinyant-la. Anplis, dan kad sa zafer-la, minister piblik inn emet enn rapor favorab pou plinyant-la.

Dan so desizion, ziz Rita Teeluck soulinie ki swivan rapor favorab minister piblik ek rapor FSL, li deklare ki defander-la papa sa tifi 8-an-la.