Lamor Kistnen: Yogida Sawmynaden rekonet li'nn telefonn enn sertin Ravi

Se enn gro developman ki'nn intervenir azordi gramatin, lindi le 14 zwin 2021, dan lakour Moka kot lanket zidisier lor lamor Soopramanien Kistnen pe fer. Eks-minist Yogida Sawmynaden inn rekonet li'nn telefonn enn sertin Ravi me li dir li konn li par non Soubash.

Yogida Sawmynaden.

Sa Ravi-la inplike, dapre Roshi Bhadain, dan disparision ek mert enn fam retrouve sis zour plitar dan enn karokann. Yogida inn osi rekonet, prese par bann kesion par mazistrat, ki denome Ravi-la konkibin fam ki okip bann biro dan batiman ki pou eks-minist-la lari Mère Barthelemy dan Port-Louis.

Me Azam Neerooa inn dimann mazistrat ek gayn permision pou konvok patron CCID Heman Jangi deswit. Nou pe atann sann-la ariv lakour pou repran.

Reprezantan DPP inn dimann sa konvokasion-la akoz, li dir, bizin pa perdi letan.