Lanket CCID: Béatrice Kwan Tat konsidere kouma servo frod kot SMS Pariaz

Béatrice Kwan Tat, 26-z-an, konsidere kouma servo frod Rs 3 milion komet kot SMS Pariaz ek pa so mari, Ah'Tchin Kwan Tat, 24-an. Li'nn interoze, zedi le 22 ziliet 2021, par Cybercrime Unit depi Central Criminal Investigation Department (CCID) an prezans so avoka, Me Rama Valayden. Sann-la inn remet enn let komiser lapolis, Khemraj Servansing, reklaman ki depozision so kliant anrezistre par kamera-video.

Béatrice Kwan Tat ek Nakul Anand Seenauth.

Read more...

Si ansien Attorney General inn fer sa demann-la, se parski anvi asir li ki version Béatrice Kwan Tat pa tronke. "Mo kliant inn kontakte mwa avan ki SMS Pariaz port plint kont li. Li per bann menas ki'nn profer li. Marye ar neve Jean Michel Lee Shim, li ena bann revelasion pou fer lor sertin pratik ki an kour dan sosiete-la, notaman lor bann pari ilegal. Li osi dir li'nn viktim bann atousman, arselman ek propozision indesan," li eksplike.

Kot SMS Pariaz, zot refit bann alegasion Béatrice Kwan Tat ek demande kifer li pa'nn fer sa bann revelasion-la avan. Enn port-parol eksplike ki enn plint ti fer avek Cybercrime Unit apre dekouvert bann kont fiktif atraver lakel enn tigit plis ki Rs 3 milion inn vire. Se koumsa mem ki Nakul Anand Seenauth, 27-an, ti interpele semenn dernie pou blansiman. Apre ki tour Ah-Tchin Kwan Tat, so papa, Jean-Claude Kwan Tat, 69-an, so mama, Splendour Kwan Tat, 51-an, ek so madam mardi aswar.

Rs 3 milion

Jean-Claude Kwan Tat li enn kouzin Jean Michel Lee Shim ek li'nn abit avek so madam, garson ek so belfi pandan lontan dan enn lakaz ki pou zom dafer-la dan Mare-Gravier, Beau-Bassin. So garson inn lontan konsidere kouma zom konfians bookmaker-la. Enn parmi so bann mision ti azir kouma koursie pou bann dokiman konfidansiel ek bann gro som larzan pou lantrepriz-la, ki so kartie-zeneral trouv dan bann biro ansien lizinn sak, aveni Victoria, Quatre-Bornes.

Lor bann Rs 3 milion vire lor bann kont bann parier 'fiktif' depi mwa dernie, Rs 1 650 000 inn touse par Jean-Claude Kwan Tat. Som Rs 1 395 000 inn resi zele. Se enn ordinater portab ki ti servi pou fer frod-la. Zedi, Nakul Anand Seenauth ek Béatrice Kwan Tat ti pe avoy bal-la sakenn so kamarad. Zen fam-la ti koumanse dan SMS Pariaz kouma operatris telefonik avan vinn animatris pou bann emision PeakPool apre so maryaz avek Ah-Tchin Kwan Tat.

Béatrice Kwan Tat ti parmi bann ki ti ena otorizasion pou efektie bann transfer larzan dan sosiete-la. Li ti demisione depi so post an zwin dernie, apre ki li'nn gayn plizir avertisman.