[Video] Li aste enn Ferrari Rs 15 milion dan ki li mor trwazer tan plitar

Li ti aste enn Ferrari Rs 15 milion dan lakel li fer toui li trwazer tan apre. Zom ki posed bann magazin vetman an Grèce, ti aste loto spor pli pwisan inpe moman pli boner ek ti parkour zis 3 km avan perdi kontrol veyikil ek kit larout.

Ferrari apre aksidan.

Lekor Tzortzis ti retire depi loto an flam ek transfere dan enn lamorg dan Voula. So fam, Athina, ti dan loto avek li sa moman-la.

Li'nn ede pou retir li depi lepav an dife par santer grek Stan, ki'nn trouv trazedi deroule alors ki li ti pe kondir deryer loto-la.

Enn video sokan piblie par sit informasion grek Iefimerida montre moman kot Ferrari inn anglouti par bann laflam.

So fam inn resi sape, me apre ki li'nn galoup inpe met, li'nn efondre divan veyikil-la.

Video:

Read more...