Li kokin enn statiet Hanuman: rezon deryer sa inn fer bann anketer sirpri

So bann laprier inn ekzose. Sa abitant Candos, Quatre-Bornes-la, 71-z-an, ti informe ki bann ofisie Criminal Investigation Division (CID) Quatre-Bornes inn anfin aret personn ki ti kokin so statiet an kwiv Bondie Hanuman. Sof ki sann-la pankor retrouve.

Ragini M.

Bann zom serzan Vencatachellum inn interpel enn denome Ragini M., enn san domisil fiks, 38-an, mardi le 7 septam 2021.

Interoze par bann anketer, trantener-la inn avoue so forfe. Li finn rant dan lakour viktim-la avan kokin statiet Hanuman, pou enn valer Rs 5 000, le 23 ziliet 2021 ver 13-z-er.

Bann anketer ti sirpri pou aprann ki fam-la inn vann li pou Rs 200 pou aste ladrog. Lanket sipervize par sirintandan Bansoodeb.

Read more...