Li montre enn kolezienn enn video porno: sis mwa prizon pou enn zen papa wit zanfan

"Lakour konsian lor laper ek tromatism ki enn zen kolezienn inn bizin sibir kan enn inkoni parfe, ki ti klerman motive, inn montre li enn video pornografik ki li pa'nn swete gete." Mazistrat lakour bann zanfan, Bhavna Sawock inn bizin transe dan enn prose intante a Christopher Youcouablé. Sann-la inn prezant bann ekskiz ek demann klemans lakour, me li pa'nn esap enn lapenn prizon semenn dernie pou 'causing child to be sexually abused by him'.

Foto ilistrasion.

Bann fe remonte le 26 fevrie 2020 kan akize ti pe mars lor enn pasrel pre ar bistop Vénus, dan Port-Louis. Enn kolezienn ti pe mars lor mem pasrel. "Kan mo'nn trouv viktim dan so inifom lekol, sa finn eksit mwa ek mo'nn profit lor fe ki li ti retrouv li pre ar mwa pou montre li mo telefonn portab lor lakel enn fim porno ti pe zoue," akize inn eksplike, ki ti arete ek deteni pandan wit zour, apre plint tipti tifi 12-z-an ar lapolis.

Dan lakour, Christopher Youcouablé, 26-z-an, inn eksprim bann remor ek demann lakour pou inpoz li enn lapenn leze. "Vot oner, mo ena wit zanfan anba mo responsabilite ek mo demann pardon pou mo konportman."

Me Gopaul depi pourswit inn reklam enn lapenn anprizonnman sever. "Viktim ena zis 12-z-an ek li'nn tromatize ek afekte kan li ti pe donn so depozision. De prinsipal konserne bann etranze enn pou lot ek akize ti deza kondane kat repriz, ladan pou enn deli atousman."

Apre ki li finn ekout bann temwaniaz, mazistrat panse ki bann fakter agravant pez pli lour lor bann leres fakter. "Mo not avek enn profon inkietid ek enn profon regre ki akize, bien ki li papa wit zanfan li mem, pa'nn ezite pou komet enn akt osi iniob anver enn lot zanfan. Pou tou sa bann rezon-la, lakour estime ki sel enn lapenn privativ liberte pe reponn bann lafin lazistis," li'nn konklir ek inpoz akize enn lapenn sis mwa dan prizon.