Li pa satisfe ar manze prizon: Curly Chowrimootoo demann vizit enn nitrisionis

Ziz Benjamin Marie-Joseph inn aksed reket Curly Chowrimootoo, zedi le 5 novam 2020, dan lakour asiz. Li ti fer enn demann pou konsilte enn nitrisionis. Pou rezon li pa satisfe ar kalite manze li pe gagne dan prizon akot li pe fer 25 an pou trafik ladrog.

Curly Chowrimootoo.

Curly Chowrimootoo, enn abitanRésidence Kennedy, Quatre-Bornes, inn konparet lakour asiz pou enn nouvo prose pou deli ladrog. Li pourswivi pou komandit inportasion 198,5 gram eroinn le 23 juin 2016. Kan zafer la finn apele lakour, Curly Chowrimootoo inn dekrie kalite manze li gagne dan prizon akot li pe fer 25 an. Li dir li nepli kapav manz kitsoz ek depi 4 mwa, li pe zis aval dipin sek ek dilo. Trafikan la inn demann pou konsilte enn nitrisionis.

Apre ki linn pran not doleans deteni la, ziz Benjamin Marie-Joseph inn aksed so demann. Lakour pou an kominikasion avek komiser prizon pou reklam enn nitrisionis pou ekzaminn Curly Chowrimootoo. Lot kote, linn demann inpe plis letan pou retenir servis enn avoka pou so nouvo ka. Zafer la finn ranvoye pou le 27 zanvie 2021.

Dapre bann fe, se enn let sorti Kenya ek avek ladres enn abitanCité Beaux-Songeskinn atir latansion bann ofisie brigad antidrog. Ti ena 198,5 gram eroinn dan kolis la. Inn fer enn lekzersis 'controlled delivery' akot finn aret enn denome Samuel Flora. Sanala finn balans non Curly Chowrimootoo kouma komanditer sa ladrog la.