Li rann vizit so mari dan detansion: enn fam retrouv li deryer bann baro

Enn zen fam 24-an ti al rann vizit so mari dan detansion stasion lapolis Chemin-Grenier zedi aswar le 24 mars 2022. Kont tou atant, li osi retrouv li deryer bann baro. Zen fam finn al stasion lapolis aswar pou depoz de pake biskwi, enn zi frwi ek enn pake sigaret.

Foto ilistrasion.

Kan finn ekzaminn pake sigaret, enn polisie inn konstate ti ena 19 sigaret dan plas 20. Me enn tipti detai inn atir so latansion: enn parmi bann sigaret ti diferan ar bann lezot.

Se akoz samem li'nn desi pou ekzaminn bwat-la pli bien, ek li pa'nn tarde pou rann kont fam-la ti disimil enn ti bout papie an aliminium ranferman enn sertin kantite ladrog.

Some pou fourni enn eksplikasion, zen fam, dekontenanse, inn avoue se bien ladrog ki ladan.

"Enn tigit brown sa. Mo finn amenn sa pou mo misie," li'nn konfese. Li kone li fek komet enn deli, li'nn siplie polisie pou donn li enn sans. Me li'nn retrouv li deryer bann baro.

Read more...