Li rat so permi kondir ek propoz polisie-la Rs 6 000

Apre ki li'nn fel so lekzamin permi kondir, enn zom 27-an inn esei 'bribe' enn polisie an servis. Lindi le 19 ziliet 2021, enn teknisien inn pran par so lekzamin dan Kazern Curepipe.

Foto ilistrasion.

Read more...

Kan li'nn trouve li'nn rat sa eprev-la, li'nn esei pou koronp enn polisie ek dir li: "Boss, ena Rs 6 000 ladan, pran sa larzan-la ek dres travai-la. Fer mwa pase."

Toutfwa, polisie-la inn remet li dan so plas ek inn fer li kone ki se enn infraksion lalwa saki li'nn fer. Li'nn gayn latet, teknisien-la pa'nn kone ki pou reponn, dan enn premie tan.

Apre, li'nn esei tant so sans ankor enn kou: "Boss, pa blie dres travai-la, ou pa pou perdi avek mwa ou." Polisie-la inn 'dres travai-la' kouma li'nn bizin ek teknisien-la aktielman deteni dan stasion lapolis Curepipe.