Li seksielman agres enn tifi 15-z-an: 4-an prizon pou Ganessen Valaydon

Ganessen Valaydon, osi koni kouma Koyouk, inn kondane 4-an prizon divan lakour intermedier, mardi le 23 fevrie 2021. Tousala, pou seksielman abiz enn tifi 15-z-an.

Ganessen Valaydon inn deza inkilpe pou abi seksiel lor miner dan le pase.

Sa abitan Petite-Rivière-la, 29-an, inn osi gayn enn lamann Rs 10 000 pou servi enn loto san otorizasion proprieter-la ek pou 'breach of condition attached to provisional licence'.

Ganessen Valaydon pa'nn gayn so premie kondanasion pou sa kalite deli-la. Li ti deza kondane dan le pase pou de ka vol ek trafik imin, an 2013 ek 2014, ek pou abi seksiel lor enn adolesant an 2012.

Li'nn residive an 2015. Sann fwa-la, li reprose pou gayn bann rapor seksiel avek enn tifi, ki ti ena 15-z-an a lepok, le 12 oktob 2015. Deli ki'nn komet dan Albion. Bann fe antouran sa zafer-la inn deroule dan enn loto. Li'nn abiz miner-la seksielman. Kan li'nn krie pou dimann led, Ganessen Valaydon inn donn li enn kalot pou li res trankil.

Par ayer, li finn osi donn li bann menas ek soutenir ki li pou fer so lafami dimal si li revel insidan-la. Se samem zen tifi-la inn dir dan so deklarasion avek lapolis. De zour apre insidan-la, adolesant-la inn kas so silans ek inn port plint kont akize-la, ki'nn fer so arestasion. Sef mediko-legal, Dr Sudesh Kumar Gungadin inn konfirme ki viktim-la inn agrese seksielman.

Read more...

De so kote, Ganessen Valaydon inn nie bann alegasion porte kont li par adolesant-la. Toutfwa, li'nn pled koupab dan lakour intermedier sou trwa akizasion ki'nn retenir kont li. Notaman pou relasion seksiel avek enn miner, pou servi enn loto san otorizasion proprieter ek pou 'breach of condition attached to provisional licence'. Dan lakour, li'nn prezant so ekskiz ek inn soutenir ki li papa enn zanfan 3-z-an.

Avan anons so verdikt, mazistra Kevin Moorghen dir li'nn pran an konsiderasion le fe ki akize-la inn pled koupab ek osi prezant so bann ekskiz lakour. Toutfwa, li evoke ki bann sirkonstans agravant dan sa zafer-la se ki akize-la inn abiz enn adolesant, ki enn personn vilnerab, ek inn osi fer li bann menas. Anplis, li'nn agres adolesant-la par donn li kalot.

Pou mazistra Kevin Moorghen, lakour ena enn devwar protez sosiete depi sa bann kalite individi-la ek osi avoy enn sinial for. Dapre li, Ganessen Valaydon ena enn tandans abiz bann zen tifi. Pou sa bann rezon-la, li konklir ki enn lapenn anprizonnman zistifie dan sa ka-la. Koumsa mem, li'nn donn li 4-an prizon. Li'nn osi ordone ki 333 zour akize-la inn pase dan detansion provizwar prevantif retire depi so lapenn.