Lopital Brown-Séquard: enn pasian mor apre enn chute depi so lili

Trist lafin pou David Myrtile. Zedi le 8 ziliet 2021, sa zom 42-z-an-la, ki ti soufer bann troub sikiatrik ek admet lopital Brown-Séquard (BSH), inn fer enn chute depi so lili. Blese lor so latet, li ti transfere lopital Dr A. G. Jeetoo dan Port-Louis pou bann swin.

Foto ilistrasion.

Read more...

Apre ki li'nn resevwar bann swin, David Myrtile inn retourn lopital BSH mem zour. Me mardi le 13 ziliet 2021, ver midi, alors ki li ti pe pran so dezene lor so lili, li'nn efondre, terase par enn kriz.

So dese inn konstate sir plas. Lotopsi pratike par Dr Maxwell Monvoisin, medsin lezist, inn atribie so dese a enn 'Subarachnoid Haemorrahage'.

Bann prelevman disan ek irinn ek osi konteni so lestoma inn ekspedie Forensic Science Laboratory (FSL) pou bann analiz.

Bann pros viktim-la aflize par sa disparision sibit-la. So frer Christophe rann li enn omaz: "To pou res touzour prezan dan nou leker ek nou bann panse. Nou zouenn twa dan paradi."

Enn lanket inn ouver par lapolis stasion BSH.