Lopital Dr A. G. Jeetoo: enn tifi 15-z-an sove

Bann resers pe kontinie pou retrouv enn adolesant 15-z-an. Li'nn sove depi lopital Dr A. G. Jeetoo, dan Port-Louis, dimans apremidi le 13 zwin 2021.

Foto ilistrasion.

Dapre nou bann informasion, zen tifi-la ti sou lagard Child Development Unit (CDU) apre bann antesedan prostitision infantil alege ek bann rapor seksiel.

Li ti sou tretman avek enn dokter sikiat. Lapolis ek CDU inn alerte.