Lopital lenor: enn zanfan 4-an abize seksielman par enn adolesan 15-z-an

Enn ti garson 4-an aktielman ospitalize dan lopital SSRN, dan Pamplemousses. Zanfan-la akiz enn adolesan 15-z-an, ki li pa kone, pou atousman seksiel.

Foto ilistrasion.

Dan enn depozision li'nn fer lapolis, lindi le 22 fevrie 2021, mama zanfan-la, rakonte ki so eks-mari inn vinn rekiper zot garson le 1e fevrie 2021 so lakaz.

Mama-la alege kan zanfan-la inn retourne, de zour apre, li'nn konstat enn blesir nivo so latet. Kan li'nn interoz zanfan-la, li'nn akiz so papa pou bril li avek enn sigaret. Zanfan-la finn osi fer lafiev. Pou bes so tanperatir, li'nn fer li met enn sipozitwar, ek se sa moman lamem li'nn konstat enn sertin anomali nivo so bann parti intim.

Prese par bann kesion, ti garson-la inn konfie ar so mama ki li'nn viktim agresion seksiel par enn adolesan. Li osi alege ki ti so papa ki'nn kondir li sir plas kot insidan-la inn prodir. Child Development Unit (CDU) inn alerte lor sa zafer-la.