Mahashivratree: kominote Hindoue divize lor teni ou pa pou pelrinaz

Eski pelrinaz Mahashivratree pou konpromet sa lane-la? Fet-la pou selebre le 1e mars 2022, me nou kone bann pelrin bann rezion elwanie koumans marse ver Ganga Talao, enn semenn avan.

Foto ilistrasion.

Alors ki gouvernman pa'nn prevwar okenn asouplisman bann restriksion saniter an viger, kominote Hindoue inn divize lor kesion-la. Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation anbwat pa Mauritius Tamil Temples Federation, ki pa pou organiz prosesion Thaipoosum Cavadee, semenn prosenn.

"Mo pa panse pou ena enn pelrinaz pou Mahashivratree ek nou demann bann devo pou pa fer Kawal. Nou kone komien sa koute pou konstrir enn ek vo mie pa depanse pou finalman pa servi li. Nou pou fer enn konferans de pres semenn prosenn pou donn plis ranseignman ar piblik konsernan selebrasion Mahashivratree," prezidan MSDTF Bhiraj Goorbin avanse.

Deklarasion minister lasante, konsernan non-asouplisman bann restriksion saniter, yer, pa kler, Voice of Hindu estime de so kote. So vis-prezidan dir li gard enn move souvenir pelrinaz lane dernie.

"Dernie fwa, sa ti mal organize nivo lapolis. Kan bann pelrin ti ariv lor lantre Grand-Bassin, zot inn resevwar enn kominike ki demann zot pou rant kot zot. Mo ti sir plas sa zour-la ek nou finn kolabore avek bann otorite. Me sann fwa-la, bizin ki zot eksplik nou an avans saki nou bizin fer. Nou mintenir pelrinaz me bizin respekte protokol saniter," Navin Unoop avanse.

Pelrinaz ou pa, se Task Force prezide par Premie minist ki pou transe.

Read more...