Mama Rakib Molla (27 an) demann pou rapatrie lekor so garson 'ninport ki leta li ete'

Juelmeer, 28 an, enn Bangladais ki travay pou mem sosiete, inn aflize par lamor so kamarad Rakib Molla, 27 an.

Rakib Molla, 17 an.

"Nou finn vinn Moris inn gagn 1 an. Nou ti dan mem avion, nou finn touzour partaz mem lasam," li rakonte, larm dan lizie. Li dir linn pran kontak avek mama Rakib Molla dan Bangladesh, apre ki linn aprann dese so kamarad.

"So mama inn demann pou rapatrie lekor so garson, ninport ki leta li ete," linn konfie. "Mo pa ti dan bis kinn fer aksidan la. Mo ti sipoze pran deziem bis pou al mem santie dan Pailles," li rakonte.

10 minit avan aksidan la, "kan linn mont dan bis, linn dir ki nou pou zouenn lor santie. Apre monn aprann linn desede."