Manif pou dilo: nef abitan Bambous-Virieux arete ek inkilpe divan lakour Mahébourg

Nef abitan bambous Virieux ti arete par Criminal Investigation Division (CID) Mahébourg koumansman lapre-midi zedi le 6 zanvie 2022.

Bann manifestan.

Sa bann arestasion-la fer laswit enn manifestasion ki'nn tenir le 26 desam 2021 dan Bambous-Virieux, prive ar dilo potab.

Sa zour-la, bann abitan inn denons bann problem lie ar fournitir dilo dan zot vilaz. Nef personn-la inn konparet divan lakour Mahébourg dan lapre-midi.

Zot inn bizin fourni enn kosion Rs 2 500 ek sign enn rekonesans det Rs 10 000 pou rekouver liberte. Kan li'nn sorti lakour, Hervé Lagaillarde inn deplor so arestasion ki li kalifie arbitrer.

Dapre aktivist Forum citoyens libres, Georges Ah-Yan ki'nn aport so soutien pou sa bann abitan-la, enn nouvo manifestasion sinbolik pou organize dan bann zour pe vini pou denons bann lamizer ki sa bann abitan-la pe sibir.

Read more...