Mare-aux-Vacoas: dan pe rod sispe Sandeep Dussoye, zot tomb lor enn plantasion gandia

Sandeep Dussoye touzour reserse par lapolis. Sa abitan Grand-Bois-la, 35-an, soupsone pou toui so madam Jyoti. Sa dram-la finn zoue dan lakaz koup-la, le 23 aout 2021.

Sandeep Dussoye ek viktim Jyoti antoure avek zot bann zanfan.

Read more...

Lapolis pe touzour rod li ek zot inn organiz enn resers dan Mare-aux-Vacoas, lindi le 6 septam 2021. Pandan sa operasion-la, bann ofisie inn tomb lor enn kiltir gandia. Enn trantenn plan gandia inn dekouver. Zafer-la inn refere brigad anti-drog.

Konsernan Sandeep Dussoye, ziska ler, bann resers pa'nn donn narien. Sa fer 16 zour ki li'nn disparet dan lanatir.

Nou fer zot rapel ki Jyoti Dussoye inn desede apre enn strangilasion. Se so tifi ki ti fer sa dekouvert makab-la.