Mare La Chaux: enn retrete agres de polisie

Enn retrete inn donn trwa polisie problem dan lanwit merkredi ziska zedi le 27 zanvie 2022. Li pa'nn apresie bann-la inn debark divan so lakaz, abitan Mare La Chaux, 62-z-an, inn krake. "Ki lapolis inn vinn fer divan mo laport?," li'nn demann zot dan koler.

Foto ilistrasion.

Enn polisie inn desann depi so veyikil pou antretenir ar li ek eksplik li zot inn resevwar enn plint konsernan li. Polisie inn osi fer remark sann-la pa ti port okenn mask. Seksazener inn alors sezi li par so kole ek dir: "To gayn drwa koz ar mwa twa?"

De polisie inn, dan zot tour, desann depi veyikil pou esei kalme li. Me zot pa finn ena okenn mwayin pou fer li tann rezon.

Sispe inn koumans zour bann polisie. Bann-la inn esei anbark li abor veyikil lapolis. Me seksazener inn debat kouma enn diab. Li'nn donn enn parmi bann polisie enn koutpie lor so tibia avan sove lor vites. Li aktivman reserse.

Read more...