Mert Ayaan, 2 an: kaporal Moontaj Ally Emmamboccus arete pou konplo

Kaporal Moontaj Ally Emmamboccus, 55 an ek afekte Police Post lopital Jawaharlal Nehru, inn arete par Major Crime Investigation Team (MCIT). Li soupsone pou otoriz doktores Nesha Soobhug pou gagn akse kadav tipti Ayaan, ek permet mama zanfan ek so konpayon gagn enn fos sertifika dese, sinie par enn dokter.

Kaporal Moontaj Ally Emmamboccus.

Bann zom asistan sirintandan lapolis Seebaruth anvi etabli si kaporal Emmamboccus inn fer enn konplo avek Nawsheen Beeharry ek Ashar Sobratee pou evit enn otopsi.

Li ti konvoke kazern santral azordi, merkredi le 18 novam 2020. Kaporal Ally Emmamboccus inn prezant li mem MCIT yer, mardi le 17 novam 2020. Li ti akonpanie ar so avoka, Me Nawaz Dookhee.

Pandan so odision, polisie la inn fer fas bann fe kinn deroule dan lanwit vandredi dan lopital Rose Belle. Zot repros li pou fer prev neglizans dan lekzersis so travay.

Azordi, linn inkilpe pou konplo divan lakour Mahebourg ek inn sorti lor kosion. Moontaj Ally Emmamboccus ena 33 an servis dan lafors polisiyer.

Dan lantouraz sispe la, zot dir linn fer sa akoz li pann kapav kontrol so emosion. Linn boulverse par resi mama Ayaan, kinn rakont li tipti zanfan la inn toufe kan linn manz briani. Saki polisie la inn fer se linn zis ed li.

Pou so par, Me Nawaz Dookhee dir li swete ki fer tou lalimiyer lor bann sirkonstans antouran dese sa zanfan 2 an la. "Kouma tou popilasion, mo atriste par lamor Ayaan. Monn demann mo klian pou korpere avek bann anketer," linn deklare.